Skip to main content

SvD Debatt: Politiken blir alltför ryckig med svaga regeringar

Arbetsmarknadens parter har år efter år visat att de kan ta ett större ansvar. När politiken får svårt att arbeta långsiktigt kan parterna ta över flera viktiga frågor, skriver Futurions forsknings ledare Carl Melin.

Efter höstens politiska turbulens har Sverige återigen en minoritetsregering på plats. En regering som dock tvingas regera på andra partiers budget. Minoritetsregerande är inget nytt för Sverige och var det vanliga fram till 2006. Efter fyra års majoritetsregerande har vi därefter haft minoritetsregeringar i snart tolv år. Skillnaden mot tidigare är dock att dessa minoritetsregeringar är svagare än vad som tidigare var fallet, vilket har flera förklaringar. Bland annat en starkare blockpolitik som idag gör det svårare för en regering att förhandla och förankra sin politik i riksdagen. Ganska lite talar för att vi under överskådlig tid kommer att få se några riktigt starka och handlingskraftiga regeringar i Sverige.

Läs hela debattartikeln på SvD Debatt >>>