Skip to main content

Se sändningen: Trendspaningar från SXSW


South by South West (SXSW) är en av världens största och mest inflytelserika festival och konferens när det gäller trender inom tech, musik, film och media. Årets evenemang gick av stapeln i slutet av mars nu i år i Austin, Texas, USA.

Ett av de mest framträdande ämnena under konferensen var implementeringen och  användningen av generativ AI i arbetslivet. Det är tydligt att AI kommer påverka våra jobb och arbetssätt framöver. Vi kommer att gå från generalister till specialister fortare än tidigare. Utvecklandet av dessa verktyg reser dock frågor om hur medarbetarnas integritet kan skyddas och övervakning begränsas. Dessa frågor kommer beröras mer djupgående i vår tredje del av seminarieserien AI och jobben.

En annan trend inom generativ AI och framtidens arbetsliv är användningen av AI inom utbildning. Generativ AI öppnar upp nya möjligheter för lärande- och utbildningsverktyg att skapa mer anpassade och interaktiva läromedel, som både kan lära sig hur elever lär sig och förbättra deras väg till inlärning och kunskap. Nya yrken inom områden som AI-utbildning och e-learning kommer att skapas.

Den teknologiska utvecklingen och kapaciteten av generativ AI är bara i sin linda och vi kommer behöva följa dess utveckling för att förstå hur förutsättningarna för framtidens arbetsliv kommer att utvecklas. Passa på att lyssna på den trendspaning som vi gjorde tillsammans med Paulina Modlitba och Karin Zingmark den 29 mars 2023.

Kategori livesändningar och intervjuer