Skip to main content

Se sändningen från seminariet ”Är 40-timmarsveckan en boomerprioritering?”

Tankar om tid är en seminarieserie där vi djupdyker i frågeställningar om arbetstid. I det andra seminariet tog vi sikte på hur den tekniska utvecklingen och förändrade värderingar skapar nya förutsättningar i arbetslivet.

Generation Z beskrivs vanligtvis prioritera hälsa och välbefinnande snarare än karriär. Parallellt med detta ger den tekniska utvecklingen möjligheter till ökad produktivitet i vissa sektorer. Förändrar nya värderingar och AI vad som är optimal arbetstid? Ser vi en ny social rörelse, baserad på arbetskritikernas idéer? Se eftersändningen från seminariet idag!

Medverkande:
Anders Parment, Ek. dr. och lektor i företagsekonomi vid Stockholm Business School
Anna-Carin Alderin, förändringsledare, 4 Day Week Sverige
Dalia Eid, 2:a vice ordförande Vision.
Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala Universtitet
Anton Landehag, samtalsledare, samhällsanalytiker Futurion