Skip to main content

Vad driver fackligt engagemang? Se rapportpresentationen

Ta del av presentationen av Futurions nya rapport Fackligt engagemang – om medborgerligt engagemang inom fackföreningar, framtagen av forskarna Johan von Essen, Högskolan Ersta Sköndal Bräcke, och Susanna Wallman Lundåsen, Linköpings universitet.

• Vad driver människor till att ta på sig fackliga uppdrag?
• Finns det skillnader mellan fackligt aktiva och de som engagerar sig i andra delar av civilsamhället?

Svaren finns i en ny rapport som forskarna Johan von Essen och Susanne Wallman Lundåsen tagit fram tillsammans med Futurion. Rapporten Fackligt engagemang – om medborgerligt engagemang inom fackföreningar, presenteras vid ett livesänt seminarium den 13 oktober på Futurions Facebooksida.
Efter presentationen följer ett samtal med rapportförfattarna, Unionens ordförande Martin Linder och LSU:s ordförande Rosaline Marbinah.

Rapportförfattare:
Johan von Essen, professor vid Högskolan Ersta Sköndal Bräcke
Susanna Wallman Lundåsen, docent vid Linköpings universitet

Kommentatorer:
Martin Linder, ordförande Unionen
Rosaline Marbinah, ordförande LSU
Samtalsledare: Carl Melin, forskningsledare Futurion