Skip to main content

Intervju: Det hybrida arbetslivet

I det senaste numret av Tidskriften Folkuniversitet intervjuas bland annat Futurions vd Ann-Therése Enarsson kring temat det hybrida arbetslivet. Valet av bostadsort framför arbetsort tas upp samt den stora önskan som finns om en flexibel arbetsplats.

Läs hela artikeln här >>>