Skip to main content

Futurions SOM-rapport 2021: Växande oro för otrygga anställningar

Futurions SOM-undersökning 2021: Framtidens arbetsmarknad. (Klicka på bilden för att komma till undersökningen)

6 av 10 svenskar oroar sig för försämrade anställningsvillkor och mer otrygga anställningar i framtidens arbetsliv. Oron har ökat under de senaste åren. Det visar en ny undersökning från SOM-institutet som gjorts i samarbete med Futurion. 

Tankesmedjan Futurion har i samverkan med SOM-institutet i flera år mätt människors oro kring osäkra anställningsvillkor. Vi kan konstatera att den oron har ökat under de senaste fem åren, det vill säga även före pandemin och i ett relativt positivt konjunkturläge. Ta del av den senaste SOM-undersökningen här.

2016 uppgav 56 procent att de var oroliga över försämrad anställningstrygghet. Sedan dess har oron ökat år för år och motsvarande siffra idag är 62 procent. Störst är oron bland LO-medlemmar, där 81 procent av de tillfrågade svarar att de känner oro för mer osäkra anställningsvillkor, jämfört med 71 procent 2016.

Kvinnor är mer oroade än män över osäkra anställningsvillkor, och äldre på arbetsmarknaden är mer oroade än yngre. Bland kvinnor mellan 50 och 64 år uppger 69 procent att de är oroliga, en ökning från 60 procent 2016. CUF vill riva upp LAS för att göra det lättare att säga upp den fikande ”Britt-Marie”, men SOM-undersökningen att hon i själva verket redan hör till dem som känner sig mest otrygga på arbetsmarknaden, vilket Futurions Carl Melin och Ann-Therése Enarsson lyfta i sitt svar till CUF:s ordförande i en debattartikel i Expressen.

Från undersökningen:

Arbetsmarknadsoro 2016-2020

Arbetsmarknadsoro 2020

 

I en debattartikel i Expressen svarar Futurions Carl Melin och Ann-Therése Enarsson på Cuf:s utspel om att