Skip to main content

Futurion under Almedalsveckan 2021

På onsdag 7 juli deltar Futurions Ann-Therése Enarsson i Mindshift Sveriges paneldiskussion om hållbart välbefinnande i arbetslivet: Hur skapar vi hållbara människor på våra arbetsplatser?

Seminariet handlar om hur skapar en innovativ och inkluderande arbetsplats där tillit, engagemang, samverkan, sociala interaktioner, innovation och lekfullhet får plats, och hur man ökar medvetenheten om hållbart välbefinnande. Samtalet är del i Mindshifts Almedalskampanj #tarplats, om hållbart välbefinnande.

Samtalet sänds 7 juli kl 9.15 i Almedalsveckan Play. Förutom Ann-Therése Enarsson medverkar Fredrik Lindencrona, SKR, Petra Lindfors, professor i psykologi vid Stockholms universitet, Ulrika Hedman, vd Länsförsäkringar Uppsala, Torbjörn Eriksson, vd Tenant & Partner, Jeanette Köster, vd Preactly och Sofia Allberg, vd Moodhero och styrelseledamot i Mindshift Kalmar.

Futurions digitala Almedalsvecka, DigitAlmedalen, som startades förra året, tar en paus i år. Läs mer här.