Skip to main content

Futurion om distansarbetets orättvisor i Tidningen Vision

Högre lön för den som inte kan jobba på distans? Futurions Ann-Therese Enarsson diskuterar riskerna för missnöje och orättvisa villkor i Visions medlemstidning Tidningen Vision.

Finns det risk för ett a- och ett b-lag på arbetsplatsen när vissa kan jobba hemifrån och andra inte. Ann-Therése Enarsson säger till Tidningen Vision att hon tror att flexibiliteten och valfriheten kommer att värderas högt, och att det kan behövas kompensation för tjänster där det inte finns möjlighet att välja själv. Ett första steg kan vara att slopa karensavdraget.

Läs hela artikeln här.