Skip to main content

Futurion intervjuad i Dagens Arena

Dagens Arena skriver om hur amerikanska arbetare är på frammarsch då en våg av uppsägningar och arbetsrättsliga strider har svept in över amerikansk arbetsmarknad. Lönerna ökar men det finns risk för inflation. Dagens Arena pratar med Futurions samhällsanalytiker Carl Melin om utvecklingen.

Läs hela reportaget här!