Skip to main content

Framtiden, skolan och jobben. Futurion deltar på SETT-dagarna.

Den 26-28 april går den årliga mässan och konferensen för modernt och innovativt lärande, SETT, av stapeln.

SETT står för Scandinavian Education Technology Transformation och syftar till att skapa en arena för att belysa det främsta som händer i skolan i både digitala och andra verktyg för lärande och utveckling. Med över 70 olika programpunkter och talare får alla besökare möjligheten att kompetensutvecklas, ta del av spännande diskussioner och hitta inspiration.

Futurions vd Ann-Therése Enarsson kommer att föreläsa den 27 april om ämnet framtiden, skolan och jobben. Utgångspunkten är pandemin som en katalysator på digitaliseringen i samhället. Vad kommer det betyda för jobben, samhället och inte minst skolan? Att leda i osäkerhet och förändring är en alltmer attraktiv förmåga, hur kan skolan bidra?

https://www.settdagarna.se/sv/