Skip to main content

Expressen Debatt: Det är troligt att AI leder till lägre löner

Till debattartikeln på expressen.se

För något år sedan gick Facebooks Mark Zuckerberg ut och sade att alla anställda ska kunna få jobba hemifrån oavsett var de bor. Men att lönen ska justeras efter boplatsens köpkraft. Det ledde till en diskussion om det är rimligt att värdera distansjobb efter ort. Och om geografi ska avgöra våra löner snarare än kompetens.

Medan distansarbete har blivit det nya normala för många, behöver vi nu ta hänsyn till ännu en ny faktor – artificiell intelligens. AI är inte längre bara en sci-fi-dröm, utan har snabbt kommit att bli en del av vårt arbetsliv. Den här revolutionen på arbetsmarknaden väcker frågan: Kommer det påverka våra löner?

Ann-Therése Enarsson, vd Futurion

Tidigare har digitaliseringen mycket handlat om att automatisera själsdödande och enklare arbetsuppgifter som på ett positivt sätt frigjort tid för mer kvalificerat arbete och gett oss möjlighet att fokusera mer på våra kunder, medarbetare och kollegor. AI är någonting annat. Med AI:s intåg på den breda arbetsmarknaden kommer många av även dessa arbetsuppgifter kunna ersättas.

En tydlig oro är att om AI kan utföra våra jobb snabbare och till en bråkdel av kostnaden, kommer arbetsgivare då vara villiga att betala samma lön som tidigare? Det är en rimlig fråga som kräver en seriös diskussion. Vi kan redan se hur AI ersätter många arbetsuppgifter, vilket resulterar i ökad konkurrens och möjlig lönesänkning.

Samtidigt finns det också en positiv aspekt. Erfarenhet blir ovärderligt. Äldre arbetstagare kan dra nytta av AI genom att kombinera sin erfarenhet med snabb inlärning, vilket skapar en eftertraktad kompetens. Kanske kan AI till och med bekämpa åldersdiskrimineringen i arbetslivet?

För att möta denna framtid måste fackförbunden ta en aktiv roll. De måste undersöka hur de kan stödja arbetstagare i en arbetsmarknad där AI blir allt vanligare. Vilka kompetensutvecklingsmöjligheter kan erbjudas för att hantera denna nya verklighet? Hur kan vi adressera de etiska frågorna kring AI, inklusive användning av data och skydd av anställdas integritet? Och inte minst, hur kan vi skydda våra löner?

Diskussionen om fackens roll i denna nya arbetssituation har aldrig varit mer relevant. Det är dags att vara nyfikna och pragmatiska i vår hantering av AI-hotet mot lönerna. Vi måste vara förberedda på en framtid där AI blir alltmer utbrett och säkerställa att ingen blir lämnad på efterkälken på bekostnad av teknologiska framsteg. Genom att vara proaktiva kan vi hitta sätt att anpassa oss till förändringarna och se till att ingen blir utkonkurrerad eller underbetald.

Låt oss vara realistiska och erkänna att AI kommer att påverka arbetsmarknaden och lönesättningen. Men låt oss också vara visionära och arbeta för att minimera negativa effekter och maximera de möjligheter som AI kan erbjuda. Med en aktiv och engagerad diskussion kan vi forma en framtid där människor och AI samexisterar på ett sätt som gynnar oss alla.

Ann-Therése Enarsson

vd, Futurion