Skip to main content

Dagens Opinion: LOs medlemmar anser sig bättre rustade för framtiden än TCOs

Dagens Opinion uppmärksammar Futurions framtidssäkringsindex, FIX, som släpptes i veckan.

Dagens Opinion lyfter bland annat från undersökningen att LOs medlemmar anser sig bättre rustade för framtiden än TCOs.

”Indexet bygger på en sammanvägning av två frågor i en undersökning genomförd av Novus med 1 234 respondenter under oktober 2021.  Den ena frågan är hur lätt respondenten tror att det blir att hitta ett nytt jobb, den andra frågan är  hur attraktiv respondenten anser sig vara på marknaden.

Högst index finns bland unga, arbetare, offentligt anställda, universitetsutbildade. När det gäller geografisk tillhörighet ligger framtidsindex högst i Småland. Lägst framtidsindex finns bland grundskoleutbildade och TCO-medlemmar. Jämfört med föregående undersökning ökar grupperna med grundskoleutbildning eller medlem i LO mest.”

Här kan du läsa hela artikeln:

LOs medlemmar mer framtidsäkra än TCOs