Skip to main content

Dagens Opinion: Futurion digitaliserar tjänstemän med Google

När arbetsmarknaden snabbt digitaliseras med ökande andel distansarbete, rycker TCOs tankesmedja Futurion in och utbildar tjänstemän i medlemsförbunden med hjälp av Google.

”Det vi gör är ett ’digitalt lyft’ främst för offentlig sektor. Vi blixtutbildar 1 000 medlemmar i digital kompetens under sex veckor”, berättar Futurions vd Ann-Therése Enarsson, via mejl.

Det är främst medlemmar inom TCOs medlemsförbund Vision, som organiserar tjänstemän inom kommun och region och ST, som organiserar statstjänstemän som ska utbildas. Men det gäller även Finansförbundet och Forena, eftersom dessa branscher bedöms digitaliseras fort.

Utbildningen heter FutureReady och är tänkt att framtidssäkra tjänstemän när deras arbetsmarknad digitaliseras.
Finansieringen kommer i ”huvudsak” från Google.org, medan Hyper Island genomför utbildningen.

”Vi är projektägare och initiativtagare. Ett lite oväntat samarbete kanske”, berättar  Ann-Therése Enarsson, och lägger till:

”Dessa tider visar ju att vi måste ha en mer effektiv samhällsapparat och fler digitala samhällstjänster. Det har väl både pandemin visat och inte minst det geopolitiska läget. Detta är vårt strå till stacken”.

Läs hela artikeln här >>>

Läs mer om FutureReady här >>>