Skip to main content

AI-utbildning för fackförbund

By 26 januari, 2024februari 1st, 2024Aktuellt, Okategoriserade

Vässa dina kunskaper och lär dig använda de senaste AI-verktygen

Bredda din kunskap med vår utbildning om AI och fackligt arbete, utvecklad i samarbete med RISE. AI har stor inverkan på många områden, inte minst i frågor gällande arbetslivet. Genom att bättre förstå utvecklingen på ett övergripande plan, men också konkret i ens vardag, blir det lättare att se både möjligheter och utmaningar med tekniken.

Det här får du lära dig:

1. Ökad förståelse för AI-teknik inom områden som text- och bildhantering och dess tillämpningar inom organisationens verksamhet.
2. Förbättrad förmåga att utveckla produktion av texter och hantering av bilder.
3. Förståelsen för hur AI påverkar fackförbund och det fackliga arbetet men också arbetsmarknaden och samhället.
Genomförande

Utbildningen innefattar tre fysiska träffar och kommer att inledas med en inspirerande föreläsning för att aktualisera frågan. Därefter följer en iterativ utvecklingsprocess där forskare på RISE och deltagare tillsammans lär sig använda AI-verktyg som exempelvis ChatGPT, Whisper, Bard, Gemini, DALLE m fl. för att utveckla sitt arbete. Efter varje tillfälle utforskar deltagarna med sina nyvunna verktyg och återvänder sedan i nästa utbildningstillfälle för att dela erfarenheter och lära vidare.

För vem?
Utbildningen är i första hand för dig som arbetar som utredare eller kommunikatör på ett TCO-förbund eller Sveriges Lärare. Utbildningen är kostnadsfri och innefattar tre fysiska träffar med mellanliggande handledning online.

Hur?
Sök till utbildningen genom att mejla seminarium@futurion.se. Antagning sker löpande.

Datum

Fysiska träffar:

  • 14 februari kl 9-11
  • 22 februari kl 9-11
  • 13 mars kl 14-16

Adress: 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm

Valfritt:
Handledning online
21 februari 8.30-9.30

Valfritt:
Handledning online
6 mars 8.30-9.30