Skip to main content

Intervju: Är du övervakad på jobbet?

”Programmen köps in under svepskäl – eller ibland goda föresatser – att öka kvaliteten i arbetet. Men många arbetsgivare har nog inte förstått till fullo vilka möjligheter till övervakning som öppnas, och hur lätt det är att korsköra uppgifter”

Futurions vd Ann-Thérese Enarsson intervjuas i Akavia Aspekt om övervakning av arbetstagare på arbetsplatsen. Sedan pandemistarten har det öppnats allt fler möjligheter för chefen att hålla koll på sina medarbetare. Arbetstagarens digitala fotspår går lätt att följa både i realtid och i efterhand. Men i vilken utsträckning arbetsgivaren får använda ”spionprogram” är inte helt glasklart.

Läs hela intervjun här:
https://www.akaviaaspekt.se/arbetsmiljo/ar-du-overvakad-pa-jobbet/