Skip to main content

Tre samtal om framtidens demokrati – start 9 februari

By 2 februari, 2021februari 11th, 2021Aktuellt, Insikt & åsikt, Livesändningar & intervjuer

Futurion startar året med att bjuda in till en serie samtal om demokratins framtid. Vid tre olika tillfällen kommer vi belysa frågor som polarisering, populism, alternativa sanningar och andra utmaningar mot vårt öppna samhälle. Tillsammans med en rad insatta gäster vill vi lyfta de skarpaste idéerna om hur vi kan fortsätta att värna vår demokrati. Start 9 februari.

Samtalen sänds live på Facebook och leds av Futurions forskningsledare Carl Melin.

Välkommen att delta!

Samtal 1: 
Polarisering och åsiktskorridorer – bara något dåligt?
Tisdag 9 februari kl 10:00
Många pekar på polarisering som ett hot mot demokratin och något som leder till ökade konflikter i samhället. Andra menar att det är bra att frågorna lyfts upp och att åsiktskorridorerna i det offentliga samtalet försvinner.

I många länder inklusive Sverige har den politiska debatten förskjutits från kronor- och procentfrågor där det är lättare att kompromissa, till frågor som handlar om identitet och kultur. Riskerar det att förvandla meningsmotståndare till renodlade motståndare, som inte bara tycker olika utan även tycker illa om varandra?

Medverkande:
Andreas Johansson Heinö, förläggare Timbro
Carolin Dahlman, krönikör Bulletin
Yonna Waltersson, chefredaktör Arbetet
Samtalsledare: Carl Melin, forskningsledare Futurion

Samtal 2:
Folkrörelserna och demokratin
– hur kan facket värna det öppna samhället?

Onsdag 10 februari kl 9:00
Utmaningar mot demokratins syns inte bara i tredje världen utan även i närliggande länder som Ungern och Polen. Även i gamla demokratier som USA har polariseringen lett till ett minskat förtroende för demokratins institutioner och fredliga maktskiften.

Historiskt har fackföreningsrörelsen och andra folkrörelser haft stor betydelse för att fostra demokratiska och aktiva medborgare. På vilket sätt kan olika folkrörelser idag bidra till att värna och utveckla demokratin även framåt?

Medverkande:
Therese Svanström, ordförande TCO
Rosaline Marbinah, ordförande LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
Olle Wästberg, debattör och tidigare bland annat statlig demokratiutredare
Samtalsledare: Carl Melin, forskningsledare Futurion

Samtal 3:
Sanning och konsekvens
– vad är mediernas roll bland ekokammare och alternativa fakta?
Torsdag 25 februari kl 14:00

Ulrika Hyllert, ordförande i Journalistförbundet
Carl Heath, RISE och f d utredare inom området
Hanna Linderstål, vd Earhart
Samtalsledare: Carl Melin, forskningsledare Futurion

Följ gärna Futurion på Facebook!