Skip to main content

Premiär för Datadriven – Futurions nya podd om digital övervakning i arbetslivet

Idag finns möjligheten för din arbetsgivare att övervaka det mesta du gör på jobbet. Fullt lagligt kan dina telefonsamtal spelas in, din datortrafik registreras och din GPS-data skvallra för chefen exakt hur och när du rör dig. Hur utbrett är detta och hur påverkar det arbetsmarknaden och dig som arbetstagare? Detta undersöker Futurion nya i poddserien Datadriven – om integritet i arbetslivet.


I en tid när allt fler tjänstemän jobbar hemifrån, och troligen kommer fortsätta att göra det i högre grad även efter Coronapandemin, behöver kunskapen öka hos arbetstagare, politiker och arbetsmarknadens parter om digital övervakning och vilka risker det kan föra med sig i arbetslivet.

Tillsammans med digitaliseringsexperten Mattias Beijmo och andra gäster diskuterar vi i Datadriven vilka möjligheter arbetsgivare har att övervaka sina medarbetare, varför de gör det och hur vi tror att utvecklingen kommer att se ut framåt.

Som så ofta ligger den tekniska utvecklingen före medan reglering och frågor om etik och integritet halkar efter. I Datadriven reder vi ut hur regelverket kring övervakning på arbetsplatsen ser ut idag, vad arbetstagarna har för rättigheter och varför vi tycker det är så viktigt att arbetsmarknadens parter snabbt börjar sätta sig in i dessa frågor.

Första avsnittet av Datadriven finns ute nu. Där samtalar Futurions vd Ann-Therese Enarsson och forskningsledaren Carl Melin med IT-experten Mattias Beijmo om digitaliseringen av samhället och arbetslivet och vad det har för påverkan på integriteten.

Datadriven görs tillsammans med Mattias Beijmo, digitaliseringsexpert, föreläsare och författare till bland annat boken ”De kan inte stoppa oss” (Volante) om den nya digitala vapenindustrins dödliga konsekvenser. Mattias har över 20 års erfarenhet av digital transformation i Sverige och i utlandet, däribland fleråriga uppdrag för fackförbund och myndigheter. Han har en examen i Internationella Relationer från Freie Universität i Berlin.