Skip to main content

Nytt avsnitt av Datadriven: ”Digitaliseringen får inte äventyra ett gott liv”

By 20 november, 2020april 27th, 2021Aktuellt, Okategoriserade, Podcast

Innovation handlar om att testa och göra misstag. Men vi har nått ett läge där vi behöver bli mer medvetna om säkerhet och integritet, säger Innovationsföretagens Magnus Höij. Hör honom diskutera balansen mellan kreativitet och ansvar i senaste avsnittet av Datadriven.

Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen

Som före detta chefredaktör för tidningen Internet World och grundare av Webbdagarna har Magnus Höij följt internets och digitaliseringens framväxt under många år. Sedan några år tillbaka är han förbundsdirektör på bransch- och arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen, och idag har han inte längre en odelat positiv syn på digitaliseringens snabba framfart. Rapporter om dataläckor och missbruk av information har fått honom mer medveten om riskerna med den snabba utvecklingen.

– Min grundtanke är och förblir att digitaliseringen innebär enorma fördelar för individer, samhälle och företag. Men jag har gått från ju mer internet desto bättre, till att idag vara mer fundersam över vilka krafter vi har satt i rörelse. Jag är mer mån idag om att vi hittar en nivå av samförstånd och trygghet, ser baksidorna och jobbar med dem på ett klokt sätt, säger Magnus Höij i senaste avsnittet av Futurions podd Datadriven – integritet i arbetslivet.

Går det att som innovationsföretag ta hänsyn till risker utan att innovationskaften blir lidande?

 – Påhittighet, kreativitet och innovation är något vi ofta ser positivt på, men det är oundvikligt att det blir fel ibland utan att det ligger någon illvilja bakom. Men vi är nog i ett läge där vi nog behöver vara mer uppmärksamma på integritets- och säkerhetsfrågorna än vi har varit tidigare. Misstagen medan vi lär oss får inte vara för stora.

Magnus Höij tror dock inte på ett centralt kontrollsystem, som lagstiftning eller en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter. Många typer av företag kommer fortsätta att gå runt systemen, och de flesta agerar dessutom på en global marknad som inte nås av svenska regleringar, resonerar han. Istället vill han se mer diskussion kring frågorna och ökad medvetenhet hos både individer och näringsliv.

– Digitaliseringen är som en snöboll som växt sig stor och som river institutioner och strukturer i sin framfart. Vi måste vara uppmärksamma på vad som åker med i fallet när vi nu stöper om samhället. Och det kan inte bara vara ett samtal om tekniska förutsättningar utan också om mänskliga förutsättningar och kultur och vilken typ av samhälle vi vill leva i. Digitaliseringen ska inte äventyra ett gott liv, säger han.

Kan Innovationsföretagen ta stafettpinnen och leda den diskussionen om etik och ansvar?

– Det är inte en dum tanke. Det här är en fråga som berör hela näringslivet och där vi behöver få till en samsyn mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Lyssna på Datadriven här eller där poddar finns!