Skip to main content

Futurion på Teamsdagen om Det nya normala arbetslivet

Effektivitet och flexibilitet stärks när fler jobbar hemifrån, men kreativiteten och innovationskraften lider av att vi inte träffas. Det konstaterades när Futurions vd Ann-Therese Enarsson deltog i ett panelsamtal om Det nya normala på Microsoft Sveriges Teamsdagen. I samtalet deltog även Microsofts vd Hélène Barnekow och Uclaritys vd Niklas Olsson Hellström.

Slutsatsen blev att det omfattande hemmaarbetet under pandemin kommer utvecklas till ett hybridarbetssätt, där många av oss fortsätter jobba mycket på distans, och blir mer noga med hur vi utnyttjar tiden när vi ses fysiskt. Kontoren kommer därmed bli mer syftesdrivna än vad de är idag, förutspådde Helene Barnekow.

Samtidigt konstaterades att behoven av att mötas ser olika ut för olika generationer, där de som är uppväxta med internet har haft enklare att anpassa sig till en tillvaro utan fysiska möten. Ann-Therese Enarsson tror att vi kommer att se ett nytt ledarskap utvecklas, där flexibilitet och snabbhet premieras mer än karismatiska och utåtriktade personligheter.

Du kommer att kunna se samtalet i efterhand via denna länk.