Skip to main content

Futurion pratar på Biblioteksföreningens branschdagar

Futurions vd Ann-Therése Enarsson och Isobel Hadley-Kamptz, journalist och författare.

Blir biblioteken naven i framtidens distansarbete? Efter ett år med pandemi och nedstängning ser vi allt fler tecken på hur värderingar, prioriteringar och levnadssätt förändras på sikt. Kan biblioteken vara en pusselbit i framtidens flexibla arbetssätt när kontorsytorna blir mindre och fler flyttar ut från storstäderna? Det diskuterar Futurions vd Ann-Therése Enarsson med journalisten och författaren Isobel Hadley-Kamptz. Samtalet sker den 18 maj under Svensk biblioteksförenings branschdagar 2021.