Skip to main content

Ökat förtroende för facket

By 25 mars, 2021mars 26th, 2021Aktuellt

För femte året i rad ökar förtroendet för fackföreningarna i Medieakademins förtroendebarometer. Insikten om fackföreningarnas betydelse växer inte bara bland forskare och ekonomiska institutioner utan även hos allmänheten. Under det senaste året har även antalet medlemmar i facket ökat stort som en följd av den ekonomiska oro som coronapandemin inneburit för många arbetstagare.

För den som vill läsa mer om fackföreningarnas betydelse. Inte bara för sina medlemmar utan även dess positiva betydelse för samhällsekonomin och demokratin rekommenderas Futurions rapport Vad är grejen med facket” från 2019 om fackföreningar och partsmodellens roll för demokrati och välstånd.