Förena och förändra

Om facklig organisering i framtiden

Vi människor har alltid organiserat och mobiliserat oss för att skapa förändring. Den tekniska utvecklingen ger oss visserligen nya verktyg och möjligheter, men våra mänskliga behov är i grunden desamma nu som tidigare.

Idéburen och politisk organisering handlar om att just förena och förändra. Till stor del håller en organisation ihop av förtroendet och tilliten mellan individerna inom den. Kommer strukturerna i en organisation bli bräckligare av teknikens framsteg? Eller stärks våra nätverk av att likasinnade hittar varandra oberoende geografiskt avstånd Möjligheten att göra sin röst hörd och att påverka ändras hela tiden. Historiskt har vi samlats på fysiskatorg och offentliga platser. Idag är det ofta hashtags som samlar människor med samma syfte att förändra och påverka. Och i framtiden finns något annat.

På den här sidan samlar vi tankar och idéer om hur de organisationer som även i framtiden vill rusta sig för att värna sina medlemmars intresse, inflytande och representation. Vi vill bidra till en ökad förståelse för hur organisationer kan möta det förändrade kommunikationslandskapet där också nya generationers värderingar omformar förutsättningarna för organisering och engagemang.

Har du idéer och tankar om framtidens organisering, mobilisering och engagemang? Dela med dig! Maila oss på info@futurion.se så fortsätter vi idéutvecklingen tillsammans.

 

Förena och förändra - rapport om facklig organisering i framtiden

I kunskapsöversikten Förena och förändra – Om facklig organisering i framtiden,  går Futurions forskningsledare Carl Melin igenom hur organisering har skett historiskt och ställer frågor om hur vi kommer att organisera och mobilisera engagemang i framtiden.

Vi tror att det är viktigt för alla idéburna organisationer att ständigt lyssna och söka nya vägar för engagemang, just för att vara relevanta och trovärdiga på sikt. Syftet med den här kunskapsöversikten är att bidra till den utvecklingen.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten som pdf här

Hackinarium om framtidens organisering och engagemang 24 april

Hur organiserar, mobiliserar och engagerar vi oss i framtiden? Det var temat på det hackinarium – en fokuserad workshop kring framtidens organisering som Futurion arrangerade den 24 april. Deltog gjorde ett dryg 60 tal personer från fackförbund, intresseorganisationer och studieförbund.

Som inledning till workshopen presenterade Carl Melin, forskningsledare på Futurion huvudbudskapen från rapporten Förena och förändra. Därefter ledde Per Lagerström, Futurion ett samtal mellan Johanna Nilsson, föreläsare, författare och influencer Slow fashion, initiativtagare Klimatklubben, Maja Stridsberg, senior rådgivare på pr-byrån Westander, initiativtagare #sistabriefen, Victor Börjesson, tidigare VD BostadDirekt, Guildledare och shaman i World of Warcraft, tillsammans med Martin Linder, förbundsordförande Unionen.

Läs mer om samtalet här

Röster om framtidens organisering och engagemang

#-tags, influencers och World of Warcraft. Vad kan traditionella organisationer lära av nya sätt att organisera och engagera människor? Hör tankar och idéer om framtidens organisering och engagemang från Maja Stridsberg, Johanna Nilsson och Victor Börjesson.

Bilder från vårt Hackinarium den 24 april