Skip to main content

Ofta har ansvariga personer ingen egentlig koll på att de anställdas integritet dagligen kränks.-2