På tankesmedjan Futurion har vi ett tydligt framtidsperspektiv.

Vi är en kunskapshub och ett framtidslab för alla som vill förstå Sveriges framtida utmaningar och arbetsmarknad i en allt mer globaliserad ekonomi.

Utifrån dagens utmaningar gör vi kopplingar mellan aktuella problem, trender och scenarier.

Vi sätter yrkeslivet i centrum. Både individens agerande och samhällets strukturer är viktiga för oss att studera och förstå.

Vi arbetar i dialog med andra. Våra arbetsformer är inriktade på samtal, lyssnande och dialog. Det innebär att vi jobbar med att skapa arenor där olika tankar möts och bryts mot varandra. Inte med tvärsäkra policyförslag och konkreta åtgärder.

Vi jobbar forskningsnära och gör fakta lättillgänglig och gestaltar den så att den blir förståelig och ger nya insikter.

Vi har en positiv syn på framtiden. Vi vet inte, men vi tror att den kan bli fantastisk!