Skip to main content

Seminarium, Futurion 15 september 2016

Foto: Lina Nyberg

Elin Landell , Huvudsekreterare i Valideringsdelegationen 2015-2019,
Erik Arroy, utredare Utbildnings- och forskningspolitik på TCO och tidigare Ungdomsbarometern,
Jonna Lappalainen, föreståndare för Centrum för praktisk kunskap på Södertörns Högskola,
Olle Lundin, ansvarig för Digitalt Innovationscenter, Arbetsförmedlingen. Moderator: Per Lagerström, Futurion