Modell för hur sambandet mellan arbetsmarknadsoro och populism kan illustreras.