Vi har ett tydligt framtidsperspektiv. Utifrån dagens utmaningar gör vi kopplingar mellan aktuella problem, trender och scenarier.

Vi sätter yrkeslivet i centrum. Både individers agerande och samhällets strukturer viktiga för oss att studera.

Vi arbetar i dialog med andra. Våra arbetsformer är inriktade på samtal, lyssnande och dialog. Det innebär att vi jobbar med att skapa arenor där olika tankar möts och bryts mot varandra.

Vi är kommunikativa. Vi jobbar forskningsnära och gör fakta lättillgänglig och gestaltar den så att den blir förståelig och ger nya insikter.

Vi har en positiv syn på framtiden. Vi tror att den kan bli fantastisk. Bara vi tillsammans försöker lösa de utmaningar som finns.