När allt blir varumärke: Kan arbetsgivaren betala dig extra för att skriva positivt om företaget i sociala medier?  Vad har arbetsgivaren rätt att kontrollera?

Kommer vi att behöva arbeta färre timmar med hjälp av robotarna? Eller får färre jobba värre?

Om ett chip kan opereras in för att öppna dörrar, vad kan man mer använda chippet till? Vad har arbetsgivaren rätt att kontrollera? Vad man säger i sociala medier? Vad man gör på kvällarna? Vem man träffar? Vad som skrivs i privata mail? Måste man sätta gränserna redan innan tekniken ger möjligheterna?