Vad betyder den tilltagande urbaniseringen för tjänstesektorn? Kommer arbetsplatserna att behöva flytta dit människor bor? Kommer kraven på att arbeta hemifrån att öka? Och vad betyder det för arbetsgemenskap och produktivitet?

Är tjänstebostaden på väg tillbaka i bostadsbristens och de skenande bostadsprisernas tid? Kommer bostad bli en större rekryteringsfaktor? Vad betyder det för tjänstemännens självständighet? Kan det ge samhälleliga inlåsningseffekter?

Bör tjänstemannarörelsen engagera sig i t ex snabbtågens utveckling? Vad betyder pendlandet för hälsa/trivsel på arbetet/karriärmöjligheter? Är det en fråga som kan eller bör få en större plats i avtalsförhandlingarna?

Kompetensförsörjning/matchning. Vilka verktyg finns för att bryta upp de delar av arbetsmarknaden som är mest könsuppdelade? Vad blir konsekvenserna om inget görs?

Vad betyder en ökad inflyttning för den svenska arbetsmarknaden? Här finns många frågor. Hur ska högskoleutbildningen anpassa sig? Hur ska fackförbunden klara av medlemsrekryteringen? Vad betyder kulturskillnader när det gäller partsmodellen/lagstiftning? Hur kommer arbetsgivarna behöva anpassa sig? Vad får det för konsekvenser för kollektivavtalen?