Futurion är förstås på plats i Almedalen 2017. Både med egna aktiviteter, som samarrangör tillsammans med andra och som samtalsledare, paneldeltagare och föreläsare. Men framförallt är vi där för att lyssna, lära och ta del av spontana och spännande möten. Här är en sammanställning av det som redan nu är inplanerat i kalendern. 

 

Egna seminarium:

Är den svenska modellen framtidssäkrad?
Arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Med hot och möjligheter som följd. En viktig faktor är hur den svenska modellen förhåller oss till de förändringar som sker. Är det unga män på landsbygd som oroar sig mest för framtiden eller är det äldre kvinnor i storstäder? Är det de som är nöjda i livet som är mest teknikoptimistiska? Är det kvinnor i storstäderna som oroar sig mest för ökad stress i arbetslivet. Futurion presenterar en ny rapport i samarbete med SOM-institutet om hur svenska folket ser på den framtida arbetsmarknaden. Men hur behöver arbetsmarknadens parter möta den framtiden och behöver den svenska modellen utvecklas?

Varmt välkommen till en presentation och diskussion om färska siffror på svenska folkets syn på framtidens jobb och arbetsmarknad.

Medverkande: Irene Wennemo, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, Eva Nordmark, ordförande TCO, Anna-Karin Hatt, VD Almega, Mårten Blix, fil dr i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning, Carl Melin, samhällsanalytiker Futurion

Samtalsledare: Ann-Therese Enarsson, VD Futurion

Tid&plats: tisdag den 4 juli 10:00 – 10:45, TCO-landet, Strandgatan 19

Mer info i Almedalskalendariet här

Politiken efter populismen – behövs de politiska partierna?
Det politiska engagemanget växer, men hittar också nya former. Vi ser i spåren av Brexit, Trump och Le Pen, en allt starkare trend av populistiska rörelser med enkla lösningar på komplexa problem. Samtidigt handlar allt mer av den partipolitiska debatten om detaljer där skillnaderna mellan de politiska alternativen minskar. Är det i själva verket avsaknaden av tydliga ideologiska vägval som gör att populismen växer sig starkare? Och vems problem är det egentligen? Hur kommer politiken i framtiden se ut, när de etablerade partierna inte har förmågan att kanalisera medborgarnas engagemang?

Välkommen till ett samtal där fem tankesmedjor med olika ideologisk profil, tillsammans bjuder in till samtal om hur morgondagens politiska engagemang, debatt och samtal skall se ut.

Medverkande: Karin Svanborg-Sjöwall, VD Timbro, Andreas Bergström, vice VD Fores, Alexander Crawford, processledare Global Utmaning, Ann-Therese Enarsson, VD Futurion och Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé

Samtalsledare: Per Lagerström, kommunikationsansvarig Futurion

Tid&plats: tisdag den 4 juli 15:00 – 15:45, TCO-landet, Strandgatan 19

Mer info i Almedalskalendariet här

 

Futurion hos andra:

Frågestund hos Aftonbladet – väljarna 500 dagar före valet
Futurions samhällsanalytiker Carl Melin, medverkar i ett samtal om väljaropinionen 500 dagar före nästa riksdagsval.

Tid&plats: måndag 3/7 12:00 – 13:00, Aftonbladets tält

 

Datscha Talks: Fastigheter och framtid
Ann-Therese Enarsson
intervjuas om framtiden, digitalisering och fastigheter i Datscha Talks hos Fastighetsnytt/Business Arena.

Tid&plats: måndag 3/7 14:00 – 14:15 Burmeister Strandgatan 9, 621 25 Visby

Mer info här om Business Arena Almedalen här

Vad händer när Siri tar jobbet?
Framtidens arbetslöshetsförsäkring måste underlätta jobbhopping. Den ökade digitaliseringen och kraven på en mer flexibel arbetsmarknad kräver också en enkel och tydlig försäkring som inte hindrar rörligheten och möjligheten för vidareutveckling.

Per Lagerström, Futurion, inleder med en framtidsspaning om digitaliseringen i arbetslivet. Därefter samtal om framtidens försäkringar mellan representanter för riksdagspartier.

Tid&plats: måndag den 3 juli 12:30 – 13:30, TCO-landet, Strandgatan 19

Mer info i Almedalskalendariet här

Digitaliseringen och globaliseringens påverkan på arbetsmarknaden
Erik Arroy, processansvarig Futurion, medverkar i en paneldiskussion som diskuterar bl a digitaliseringen och globaliseringens påverkan på arbetsmarknaden – hur de krafterna ökar omställningstrycket och vad som behöver göras för att det ska bli möjliggörande för individer och samhälle. Vad krävs av individen? Hur kan utbildnings- och arbetsmarknadssystem hänga med i utvecklingen, vem bör ta ansvar osv. Behövs förändringar och i sådana fall vilka – och vad händer om vi låter bli?

Tid&plats: Måndagen den 3 juli, 16.00-17.15 i kårhuset Rindi. Arrangör är Ratio.

Ett år kvar till valet – vad säger oddsen?
Den politiska debatten präglas allt mer av spelteorier kring vilka partier som kommer att regera Sverige efter nästa val. Vad säger egentligen oddsen om hur det går i valet 2018 och kan odds vara ett alternativ till opinionsmätningar som har allt svårare att lyckas förutsäga ett valresultat?

Carl Melin, Futurions samhällsanalytiker, medverkar i ett samtal arrangerat av Unibet tillsammans med Daniel Olenklint, Oddsexpert, Jonas Hinnfors, Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet och Lena Gilchrist, VD, Ipsos Sverige

Tid&plats: Tisdag den 4 juli 16:00 – 16:45, Vinäger, restaurang, Hästgatan 4

Mer info i Almedalskalendariet här

Jakten på talangerna
Varför har energibranschen problem att attrahera framtidens medarbetare? Är inkludering och mångfald nyckeln? Tillsammans med representanter från energisektorn och tongivande experter från universitet, media, politik och organisationer diskuterar vi utmaningarna.

Erik Arroy medverkar i en panel tillsammans med Annika Viklund, Affärsområdeschef Distribution, Vattenfall, Charlotte Bergqvist, VD, Trinda Energy, Lina Bertling Tjernberg, Professor elkraftnät, Kungliga tekniska högskolan, Lina Håkansdotter Palm, senior politisk rådgivare, Kniper och Barbro Westerholm, Riksdagsledamot, (L)

Tid&plats: Onsdag den 5 juli  08:30 – 09:30, Energihuset, Mellangatan 9

Mer info Almedalskalendariet här

Kompetenskraft – så fyller Sverige på talangpoolen framöver
Vad behöver göras för att svenska företag ska kunna attrahera och behålla talanger? Vilka nya krav ställs på utbildning, omskolning och kompetensväxling? Vi ser på Sveriges förutsättningar i en ny global talangrapport, och diskuterar faktorerna som gör vissa länder till vinnare i talangkampen.

 Ann-Therese Enarsson medverkar i Adecco och tidningen Chefs seminarium om vilka risker och hinder behöver överbryggas för att svenska företag ska kunna attrahera och behålla talanger?

Tid&plats: Onsdag den 5 juli kl 16:00 – 16:45, Joda Bar och kök, Skeppsbron 24

Mer info i Almedalskalendariet här

Hur skapar vi trygghet i ”gig-ekonomin”?
De livslånga anställningarnas tid är förbi och istället växer gig-ekonomin, där fasta anställningar ersätts av tillfälliga ”gig”. Arbetsmarknaden förändras snabbare än de regler som styr den och trygghetssystemen hänger inte med. Hur kan vi öka tryggheten för de som tar klivet in i gig-ekonomin?

Ann-Therese Enarsson medverkar i ett samtal med Niclas Ward, VD, Trygg-Hansa, Jens Magnusson, Privatekonom, SEB och Pernilla Ramslöv, VD, Nox Consulting.

Tid&Plats: onsdag den 5 juli  16:15 – 17:00, Vinäger, restaurang, Hästgatan 4

Mer info i Almedalskalendariet här

Kan 184 mils löpning lära oss, som individer och samhälle, något om tillit och ledarskap?
Kan 184 mils löpning lära oss något om tillit och ledarskap? I en tid då Mellanöstern förknippas med problem och konflikter snörde Kristina Paltén på sig löparskorna. Hon hade bestämt sig att, trots sina rädslor och tvivel, springa ensam genom Iran. Tillbaka i Sverige igen efter sin resa beskriver hon sina insikter. ”Jag kände mig som den ofrivillige ledaren när många människor hörde av sig, visade uppskattning och lät sig inspireras. Jag ville påverka men hade inte fullt ut tänkt mig hur det skulle bli om jag lyckades.” Vilka rädslor påverkar och kanske till och med hindrar oss. Hur kan vi ta oss bortom dem och istället välja tillit?

Ann-Therese Enarsson medverkar i ett panelsamtal tillsammans med Kristina Paltén, Föreläsare, Äventyrare, Coach, Författare, Amir Nazari, Diversity Coach, ÅF, Daniel Godman, Hatbrottsgrupen, Polisen och Johanna Höglund, Partner, Gaia Leadership

Tid&Plats: onsdag den  5 juli 17:00 – 17:45, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Mer info i Almedalskalendariet här

Framtidslandet Sverige – Är det någon idé att fundera på vad man ska bli när man bli stor?
Om 10 år kommer vartannat jobb att ha försvunnit och två av tre barn som börjar skolan i höst kommer att jobba inom yrken som ännu inte finns. Är Sverige förberett för dessa omvälvande förändringar på arbetsmarknaden? Var kommer de nya företagen och jobben att växa fram?

Ann-Therese Enarsson medverkar i ett samtal med Johan Nyström, Vd, Nordea liv, Andreas Ekström, Journalist och framtidsspanare, Katarina Blomkvist, PhD företagsekonomi, Uppsala universitet, Saeid Esmaeilzadeh, Grundare, Serendipity

Tid&Plats: fredag den 7 juli  09:30 – 10:30, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Mer info i Almedalskalendariet här

 

House of Hacks Visby
Tid&plats: 9-17 mån-tors Science Park Gotland, Kaserngatan 1
Hackathon var ursprungligen ett evenemang där personer med programmeringsfärdigheter träffades för skapa lösningar under kort tid. Idag har begreppet hackathon breddats till att inkludera många flera kompetenser utöver programmering. Under namnet House of Hacks Visby presenterar Futurion i samarbete med Gotlands Science Park, Arbetsförmedlingen och OpenHack-coding for humanity hur många organisationer idag kan nyttja kraften från ett hackathon.

House of Hacks Visby består av en rad utställningar inom ramen för #jobtech – hur vi med ny digital teknik kan förbättra den svenska arbetsmarknaden.

Dagligen kl 11:00 – 11:45 genomförs seminarier på olika teman med Per Lagerström, Futurion, som samtalsledare.

Måndag 3/7 – Tema Myndighetshack – Hur kan du nyttja kraften från ett hackande?
Panelsamtal med representanter från Naturvårdsverket, Skatteverket, Post- och Telestyrelsen, Fackförbundet ST, med flera.

Mer info i Almedalskalendariet här

Tisdag 4/7 – Spela dig till ett jobb! – om gamification som strategi i förändringsarbetet

I framtidens arbetsliv och karriärbygge blir verklig kompetens viktigare än formell utbildning. Dagens samtal fokuserar på hur arbetsgivare redan idag kan nyttja kraften från alla som spelar datorspel och är aktiva inom e-sport.

Medverkande: Richard Nordin, Streamer och riksdagsledamot, Tommy Ingmarsson, CEO, Area Academy, Emil ”HeatoN” Christensen, Världsmästare, Ninjas in Pyjamas och Emily Svärd, Digital engagement manager, Arbetsförmedlingen.

Mer info i Almedalskalendariet här

Onsdag 5/7 – Tema företagshack – hur kan du nyttja kraften från ett hackande?

Digital innovation är nyckeln till många av dagens samhällsproblem. Hur kan privata företag arbeta med interna hackathon för att utveckla sin verksamhet?

Medverkande: Karin Nygårds, lärare/debattör/entreprenör, Teacherhack, Geek girls mm, Thomas Pettersson, HR Tech ansvarig, Spotify, Susanne Fuglsang, Hackathon-producent, Promag, mfl.

Mer info i Almedalskalendariet här

Torsdag 6/7 – Hacka fram ett bättre samhälle – coding for humanity 
Dagens samtal fokuserar på hur olika organisationer arbetar med hackathon för att skapa ett bättre och mänskligare samhälle.

Medverkande: Elin Bäcklund, Årets IT-tjej 2016, Openhack, Jonas Södergren, Ekosystemsansvarig, Arbetsförmedlingen, Madeleine Serenhov och Lukas Leander, Projektledare, Openhack, samt representanter för biståndsorganisationer

Mer info i Almedalskalendariet här