Futurion svarar CUF på Expressen Debatt: ”Britt-Marie är redan otryggast”

Problemet med dagens arbetsrätt är inte att ”Britt-Marie” är för trygg och gör det för svårt för unga att få jobb. Tvärtom är det hon som känner sig som mest otrygg i arbetslivet, enligt nya siffror vi tagit fram tillsammans med SOM-institutet. Det skriver Futurions Ann-Therése Enarsson och Carl Melin i sitt svar till Cuf:s ordförande Réka Tolnai på Expressen Debatt idag.