Skip to main content

Vilka AI-färdigheter behövs för att skapa ett framgångsrikt arbetsliv? – nytt poddavsnitt med Fredrik Heintz

Hur kan vi förbereda oss för den snabbt föränderliga arbetsmarknaden, särskilt med fokus på AI? Det ämnet diskuterar vi i veckans avsnitt av Framtidens färdigheter, där vi gästas vi av Fredrik Heintz, professor och AI-forskare vid Linköpings universitet.

I veckans poddavsnitt diskuterar Fredrik Heintz och Ann-Therése Enarsson hur en ökad förståelse för AI kan förbereda oss för den AI-teknologiska framtid som redan är här. Genom forskning och kunskapsspridning till allmänheten så vill Fredrik att fler ska få en insikt i hur den underliggande tekniken påverkar oss.
Det diskuteras även om politikens roll i att hantera samhällsutmaningarna kopplade till arbetslivet. Fredrik betonar behovet av att se AI som en möjliggörare inom arbetsmarknadspolitik, snarare än en begränsande teknik- eller utbildningsfråga.

– Vi skulle kunna ställa oss frågan hur AI kan hjälpa till att lösa de utmaningar arbetsmarknadspolitiken står inför? säger Fredrik.
När det kommer till ämnet vanliga missuppfattningar om AI, vill Fredrik avliva myten om att AI-system är specialiserade på en enda uppgift och inte kan tillämpas på olika områden.

– Vi behöver utveckla våra färdigheter för att interagera med AI på ett optimalt sätt. Det är också viktigt att ställa rätt frågor och utveckla ett kritiskt tänkande för att bedöma rimligheten i AI-genererade svar, säger Fredrik.

Därför betonar Fredrik vikten av källkritik och medvetenhet om att information kan manipuleras, särskilt när AI kan generera bilder, ljud och text som kan vara svåra att skilja från verkligheten.

– För att forma ett hållbart och framgångsrikt arbetsliv i framtiden kommer förmågan att använda och anpassa sig till teknologiska verktyg vara avgörande ”, säger Fredrik.

Kategori podcasts