Skip to main content

Var går gränsen? – seminarium om det gränslösa arbetslivets effekter på livsbalansen

By 25 januari, 2018september 3rd, 2018Aktuellt, Insikt & åsikt, Samtal & möten
Foto: Lina Nyberg

Med digitaliseringen har gränsen mellan arbete och fritid delvis lösts upp. Jobbet inkräktar på fritiden och vi kollar Facebook på jobbet. Vilka effekter får det på vår livsbalans och hur ska arbetsgivare och arbetstagare hantera både möjligheter och avigsidor som den ständiga uppkopplingen leder till?

Forskarna Ann Bergman, Kristina Palm och Calle Rosengren presenterar studien. Foto: Lina Nyberg

Den 24 januari bjöd Futurion in till en presentation och samtal kring resultat från en pågående studie kring detta. Studien presenterades av Kristina Palm, forskare på Karolinska Institutet, Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap vid Karlstad universitet och Calle Rosengren, universitetslektor vid Lunds universitet.

I en pågående studie har forskarna låtit medarbetare vid tre stora företag föra loggbok över sitt digitala och mobila beteende och hur detta påverkar dem, både på jobbet och på fritiden. De preliminära resultaten visar att det finns många olika sätt att hantera den ständiga uppkopplingen. Vissa separerar både tid och plats och är noga med att skilja på jobb och fritid. Andra gör tvärtom och integrerar dessa båda sfärer i hela sitt liv. Från forskarnas sida pekar man på behovet av ökad tydlighet på arbetsplatser när det gäller krav på tillgänglighet, mail-kultur och digitala strategier.

 

Ledarskap byggt på tillit och inte kontroll
Därefter samtalade Ann-Therese Enarsson, vd Futurion, tillsammans med Daniel Gullstrand, utredare och arbetsmiljöexpert på Unionen tillsammans med Stefan Sandberg, platschef på Södra Cell i Mörrum, ett av de tre företag vars medarbetare ingår i studien.

Ann-Therese Enarsson, Stefan Sandberg och Daniel Gullstrand. Foto: Lina Nyberg

Skälet till att Södra Cell medverkar i studien är att det ger företaget en chans att lära sig mer om medarbetarnas faktiska digitala strategier. Genom tidigare undersökningar vet man att frågor om livsbalansen kommer högt upp på medarbetarnas prioriteringslista. Daniel Gullstrand bekräftade att frågan om det gränslösa arbetslivet är en av de allra viktigaste arbetsmiljöfrågorna för Unionens medlemmar – oavsett bransch, men att vi redan passerat en ”peak tillgänglighet” där de smarta mobilerna och dess möjligheter tog hela arbetslivet med storm. Nu börjar effekterna klinga av.

Ann-Therese Enarsson pekade på  att vi går mot ett allt rörligare och rörligare arbetsliv där organisationerna går från pyramid till plattform och framtidens ledarskap inte kan bygga på kontroll, utan på tillit. En analys som delades av både Stefan Sandberg och Daniel Gullstrand, som dock också påpekade att för mycket av hoppet ställs till att just chefer ska fixa hela den psykosociala arbetsmiljön.

 

Seminariet spelades in och kan ses på SVT Play här