Skip to main content

Välkomna på rapportpresentation: Har distansjobbandet ändrat vår inställning till arbete?

By 24 september, 2020december 18th, 2020Aktuellt, Livesändningar & intervjuer, Samtal & möten
Change, förändring

Distansarbetet har blottat nya behov och frågeställningar. Förändrad arbetsmiljö och nya tekniska verktyg utmanar ledarskapet till snabb utveckling. Men hur påverkar distansarbetet våra attityder och värderingar? Påverkas vår uppfattning av arbete och vår framtidstro?

Ta del av en ny rapport om våra attityder till distansjobbandet som genomförts på uppdrag av nystartade initiativet The Remote Lab. Vad kommer bli avgörande för att distansjobbandet slår rot denna gång, och hur kan de långsiktiga effekterna se ut?

Välkomna till rapportpresentationen av ”Attityder i ny tid – en organisationspsykologisk studie av de initiala effekterna av pandemin”, och ett samtal mellan:

Mattias Elg, rapportförfattare och organisationspsykolog
Maria Svensson Wiklander, medgrundare The Remote Lab
Ann-Therese Enarsson, vd på Futurion
Carl Fredrik Johansson, samtalsledare

Praktisk information:

Tid och datum: Onsdag den 7 oktober, kl. 10.00-10.45
Format: Zoom, länkinbjudan tillhandahålls efter anmälan
Anmälan: Sker via mejl till seminarium@futurion.se