Skip to main content

Vad är grejen med facket? – Om fackföreningar och partsmodellens roll för demokrati och välstånd

By 15 februari, 2019maj 16th, 2019Aktuellt, Forskning & fakta, Publikationer, Rapporter

På uppdrag av fackförbundet Unionen har Futurion sammanställt rapporten Vad är grejen med facket? Om fackföreningar och partsmodellens roll för demokrati och välstånd.

Syftet med rapporten är att belysa den forskning, och övrig kunskap rörande fackföreningar som finns, och vilken betydelse för demokrati och välstånd fackföreningar har och har haft. Kunskapsöversikten avser inte svara på några frågor, utan ställer istället frågor till läsaren, och lyfter ett framtidsperspektiv i varje kapitel.

  • Vilken roll fackföreningar kan ha för att bidra till en demokratisk utveckling?
  • Kommer fackföreningar behöva ta ett större ansvar för sina medlemmars ekonomiska trygghet?
  • Kommer fackföreningar i framtiden behöva erbjuda fler förmåner än idag?

Rapporten är indelad i sex olika kapitel:

  • Fackets roll i civilsamhälle och politik
  • Facklig organisering
  • Facket och maktfördelning mellan arbete och kapital
  • Facket och lönebildningen
  • Omställningen av arbetslivet
  • Fackföreningarna och partsmodellen inför framtiden

I förordet till rapporten konstaterar Ann-Therése Enarsson, vd Futurion att:

”Trots att Sverige ligger i framkant, finns det inte några anledningar att sluta blicka framåt. Arbetslivet förändras ständigt, vilket innebär stora krav på såväl politiker, och arbetsmarknadens parter att förändras tillsammans med utvecklingen. Partsmodellen i kombination med starka fackföreningar är inte ett hinder för detta – utan snarare dess raka motsats.”

Läs rapporten som PDF här

Ladda ner rapporten i utskriftsvänlig (enkelsidig) version här

Om författaren
Rapporten är skriven av Carl Melin, forskningsledare och samhällsanalytiker på Futurion. Han är civilekonom i grunden och doktorerade 2000 i statskunskap vid Uppsala universitet med en avhandling om lobbying och opinionsbildning. Carl har en mångårig erfarenhet av opinionsanalys, omvärldsbevakning och politisk kommunikation. Han har skrivit ett antal böcker om väljarbeteende och politiska värderingar