Vad är grejen med facket? – Om fackföreningar och partsmodellens roll för demokrati och välstånd

Sverige är ett land som det går mycket bra för. Ett framträdande drag, som kan anses vara bakomliggande denna framgång är arbetsmarknadens parters självbestämmanderätt – partsmodellen. I “Vad är grejen med facket?” belyses den forskning, och den övriga kunskap rörande fackföreningar som finns, och vilken betydelse för demokrati och välstånd facken faktiskt har i samhället.