Skip to main content

Systemväktare eller ledare – vilken roll har dagens chefer? Nytt poddavsnitt med Louise Bringselius

I Sverige har vi gjort oss kända för stark tillit till politiska institutioner och varandra. Men något är på väg att hända. I det här avsnittet av Futurions podd Framtidens färdigheter pratar vi med Louise Bringselius, expert på tillitsbaserat ledarskap.

Louise Bringselius är välrenommerad forskare, författare, talare och aktiv debattör som även var forskningsledare i regeringens utredning ”Tillitsdelegationen.” Hon har skrivit flera böcker om tillit och hur det kan användas som princip för hur vi uppträder mot varandra, men också hur det används i styrning.

Hennes intresse för och kunskaper om ledarskap och tillit är minst sagt omfattande.

I avsnittet får du lyssna till ett intressant samtal om ledarskap i svenska organisationer och hur det förändrats övertid – och hur det, enligt Bringselius, behöver förändras just nu.

– Organisationer idag går ofta med rödpenna på småfel, det behöver vi släppa och i stället fokusera på det som är viktigt, de stora komplexa problemen, säger hon.

Hon tar också upp det skifte i den kollektiva tilliten i Sverige, som blivit utmanad under de senaste åren.

– Jag intresserar mig i synnerhet för tillit inom organisationer. Vi har fortfarande stark tillit i ledarskap och styrningssammanhang, men det har utmanats av bland annat idéer från anglosaxiska länder och det som kallas new public management, säger hon.

– En gemensam nämnare där är en misstro mot människors omdöme, man är misstänksam och cynisk. Det blir inte bra för verksamheten, för arbetslivet eller för innovationer. Där vill jag bråka och säga att vi måste hitta tillbaka till det som är vårt guld i Sverige, och egentligen också internationellt.

Vi får också en inblick i Bringselius bok, Tillitsbaserat ledarskap – från pinnräknande till samskapande, där hon går igenom ett antal principer som är nödvändiga för att nå samskapande. Motsatsen är att räkna pinnar – alltså antal ärenden – vilket leder till att vi tappar fokus på syftet och själen i verksamheten.

– Varför är vi egentligen här, var är det viktiga, vad vill vi åstadkomma för förändringar i samhället?

Kategori podcasts