Skip to main content

SPANING: Den moderna tidens kanariefåglar

Nu står slaget om internets själ! Vi är här för att ta strid mot EU:s massövervakning. Vi har olika politiska åsikter och praktiska erfarenheter. Men vi förenas i motståndet mot det som kan bli historiens största avlyssningscentral.

Så inledde Jon Karlung, vd på internetleverantören Bahnhof, sitt tal på Mynttorget, ett stenkast från riksdagen, där en demonstration mot Chat Control ägde rum i lördags.

Han vände sig till EU-kommissionär Ylva Johansson och uppmanade henne att lyssna på oss, den moderna tidens kanariefåglar i gruvan. Det som står på spel, menade han, är fundamentet för frihet och demokrati!

Demonstrationen handlade om det förslag som har kommit att kallas Chat Control. Det är framtaget av EU-kommissionen och syftar till att hitta och lagföra personer som sprider material med sexuella övergrepp mot barn. Detta genom att kunna tvinga internetföretag att skanna all kommunikation på webben, till exempel på Facebook, mejl eller chattappar.

Också jag valde att i mitt tal lyfta riskerna med förslaget och hur det hotar vår integritet, på samma sätt som jag gjorde i en debattartikel i Arbetsvärlden tidigare i år.

När en ny teknik finns på plats är den mycket svår att stoppa. Det handlar därför om att använda den på rätt sätt, öka kunskapen om den och se till att begränsa riskerna för missbruk. Det är viktigt att medvetandegöra vilka utmaningar som finns och som vi står inför att möta. Teknik kan både användas till gott och till det motsatta.

Politikerna hävdar att de gör det här för barnens skull. Det är lovvärt och viktigt, men övergreppen ska bekämpas med andra många gånger mer effektiva verktyg.

Det största problemet är vad som väntar i nästa steg. I Futurions rapport AI-utvecklingen i Kina – påverkan på svensk tjänstemannasektor redovisas hur statsapparaten och det styrande kommunistpartiet använder AI och annan teknik för att kontrollera medborgarna – för att på så sätt kunna förutsäga vilka medborgare som kan antas vara illojala mot det politiska systemet.

Den stora skillnaden mellan Kina och Sverige är att vi har olika syn på medborgerliga fri- och rättigheter och personlig integritet. Samtidigt har vi i Sverige redan sett hur den digitala övervakningen på landets arbetsplatser ökar. Med Chat Control införs massövervakning – och det gör saker med oss.

Den sakta smygande självcensuren kryper på, tilliten till våra institutioner backar – precis så nöts ett samhälles demokratiska fundament ner. Övervakningen påverkar oss alla både som privatpersoner och i arbetslivet. Alla dina sms, mejl, semesterbilder, samtal med nätläkare eller rent av den första trevande chatten med någon du dejtar kommer att kunna filtreras i realtid och kunna gås igenom. Dessutom hotas det skydd som källor åtnjuter när de lämnar uppgifter till journalister, enligt en debattartikel i DN av Ulrika Hyllert och Erika Wiman Snäll, Journalistförbundet.

Massövervakning är inte bara fel väg att gå – det är en farlig väg att gå.