Skip to main content

Seminareserie i vår: AI & JOBBEN

By 4 april, 2023april 17th, 2023Aktuellt, Okategoriserade

Under våren arrangerar Futurion en seminarieserie om generativ AI, där vi utforskar ChatGPT och andra AI-modeller.

Vilka utmaningar för arbetslivet innebär det? Hur ska vi hantera de nya möjligheterna och riskerna? Vilka kompetenser behöver vi utveckla för att dra nytta av textbaserad AI på bästa sätt? Vilka jobb försvinner och vilka nya jobbmöjligheter uppstår?

Del 1: Hur funkar ChatGPT? – ett samtal och workshop om AI och hur du kan använda ChatGPT i ditt jobb. En workshop som genomfördes 14 mars. Se föreläsningarna med matematik- och teknikläraren Anders Enström och affärsutvecklaren Patrick Couch i efterhand – klicka här >>

Del 2: Generativ AI – din nya superkollega, 20 april kl. 9.
Ett seminarium där vi diskuterar hur vi kan ta hjälp av nya AI-modeller. Vilka arbetsmoment kan vi effektivisera eller helt ta bort? Vilken typ av kompetensutveckling behöver vi? Hur hanterar vi riskerna med att vi bygger våra beslut på underlag som inte alltid stämmer? Läs mer om seminariet här >>>

Del 3: Vilka är vinnarna och förlorarna i en allt mer digitaliserad arbetsvärld?
Vilka branscher förändras först och mest av AI och vad betyder det för jobben? Får vi mer tid för sociala interaktioner och innovationer? Vilka nya jobb kommer AI att skapa?

AI & Jobben – är en seminarieserie under våren 2023 där Futurion fördjupar insikterna om hur tekniken förändrar förutsättningarna för arbetslivet.