Skip to main content

Se sändningen från seminariet ”Generativ AI – vilken transformation väntar oss?”

Den 20 april hölls seminariet ”Generativ AI – vilken transformation väntar oss? ” på Helio i Stockholm.

Generativ AI är en teknik som kommer att påverka våra jobb och förändra sätt vi arbetar på. Vad innebär generativ AI som exempelvis ChatGPT för tjänstemannayrkena? Vilka jobb kan komma ersättas på kort- och lång sikt? Vad händer med innovationsförmågan och med konkurrensen om jobben och lönerna? Går utvecklingen för fort och behöver sättas på paus?

Deltagare:
Patrick Couch, affärsutvecklare på Silo AI, ett av Nordens största AI-lab
Christian Landgren, vd Iteam och opinionsbildare inom digitalisering
Ann-Therese Enarsson, vd Futurion
Moderator: Paulina Modlitba, techprofil