Skip to main content

Så funkar ledarskapet i en ny hybrid värld – nytt poddavsnitt med Thomas Spångberg

Vilka nya krav ställs på chefer i en hybrid arbetsvärld? I det senaste avsnittet av podden Framtidens färdigheter intervjuar Futurions vd Ann-Therése Enarsson den prisbelönte säljchefen Thomas Spångberg från Modern Work, Microsoft.

Pandemin har tvingat fram nya sätt att jobba. Detta fordrar även nya tankesätt kring ledarskapet. Detta kräver även nya sätt att leda. Thomas Spångberg är Sales Director, World Commercial Business – Modern Work på Microsoft. Han tycker att det nya hybrida arbetslivet innebär många utmaningar.

– Det är en stor omställning men vi på Microsoft har länge haft som en devis att arbetet är något som vi gör och inte en plats som vi går till. Men människor har ju fått en helt ny ”worth it-ekvation”, alltså: hur villig är jag att pendla in till kontoret kl 08.00 på morgonen för ett kort möte som jag lika gärna kan ta över Teams? Detta blir en stor utmaning för oss som är ledare.

Det här med att motivera sina medarbetare, blir det svårare med det nya hybridarbetet?

– Det kräver mycket mer av en chef att leda på distans. Rapporteringsmöten och veckomöten är enkla att göra online men det som motiverar folk är ju inte PowerPoints och siffror. Det som motiverar är svårare. Det handlar om att träffas och fira saker tillsammans. Men den sociala interaktionen är svår när man jobbar på distans. Det blir en utmaning när vi ska stanna i en hybrid värld. Min lärdom är att jag som chef måste prioritera hårt. Jag måste hitta tid att lyssna in och att visa omtanke. Och att inte bara prata affärer.

Thomas Spångberg och Ann-Therése Enarssom

Nu när folk börjar jobba inne på kontoret igen kan det bli lite gnissel mellan kollegorna för att man har olika tolkningar och förväntningar?

– Jag ser något som vi kallar för den hybrida paradoxen. Vi ser att det är ungefär lika många människor som vill behålla flexibiliteten och friheten och tycker att de jobbar bäst hemma, men lika många vill tillbaka till kontoret och tycker att de jobbar bäst där. Vi behöver både och, för alla är inte lika. Jag tror att det är fel approach om man som vd och ledningsgrupp kommer in och bestämmer att man ska vara inne ett visst antal dagar i veckan. Man måste förankra det i organisationen. Underskatta inte medarbetarna. För det är inte samma människor som kommer tillbaka till jobbet nu jämfört med de människor som de var för två år sedan. Många är villiga att sluta om de blir intvingade i något som de inte vill.

Hur ser framtidens ledarskap ut?

– Vi ska framåt. Det är inte back to normal. Det kommer att kräva ett mer humant ledarskap. Det finns ju en koppling mellan välmående och hur man presterar. Mår man bra presterar man bra. Det kräver mjukare värden. Nya ledare måste vara mer empatiska.

Kategori podcasts