Skip to main content

Pressmeddelande: Ny rapport om Sverige, bortom den politiska kampen om verklighetsbilden

Tankesmedjan Futurion presenterar idag en ny rapport som visar hur Sverige placerar sig i sammanlagt 49 internationellt jämförande index och rankingar. Sverige framställs inte sällan i debatten som ett land med enormt stora problem, men rankas regelmässigt som ett av världens främsta länder.

De senaste årens debatt och det kommande riksdagsvalet väcker frågan om vad som utmärker Sverige, bortom den politiska kampen om verklighetsbilden. Ett sätt att undersöka detta är att granska index där länder rankas efter hur de lyckas inom allt från demokrati och mänskliga fri- och rättigheter, rättssäkerhet, jämställdhet och social rättvisa till global konkurrenskraft, innovationsförmåga och företagsklimat.

Futurion har gett professor Jesper Strömbäck i uppdrag att undersöka hur Sverige hävdar sig när olika länder jämförs. Rapporten ”Bortom kampen om verklighetsbilden – Sverige i en internationell jämförelse” visar att Sverige regelmässigt rankas som ett av världens absolut främsta länder. I sex av indexen hamnar Sverige på första plats, i 27 index som ett av de fem främsta länderna, och i 42 index som ett av de tio främsta länderna. Totalt omfattar rapporten 49 internationellt jämförande index och rankingar.

Jesper Strömbäck Göteborgs universitet
Foto: Jonas Wingborg

– Mot den här bakgrunden bör det ses som desinformation att försöka framställa Sverige som ett ”förstört land” eller ett land i förfall. Det är hög tid att förpassa domedagsretoriken och de politiskt motiverade svartmålningarna till papperskorgen. Därmed inte sagt att Sverige saknar problem, säger Jesper Strömbäck, professor vid JMG.

– En förutsättning för att kunna hantera problem såsom klimatförändringarna, kompetensförsörjningen och en allt osäkrare omvärld är att debatten bygger på fakta – inte propaganda. Jag hoppas att rapporten kan bidra till en nyanserad och saklig debatt, säger Futurions vd Ann-Therése Enarsson.

Rapporten är skriven av Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet. Han har varit gästprofessor vid University of Zürich och University of Florida. Under 2011–2013 var han huvudsekreterare och kanslichef för den dåvarande regeringens Framtidskommission. Jesper Strömbäck är även ledamot i Futurions styrelse.

Läs hela rapporten här >>

Press