Skip to main content

Pressmeddelande: Futurion framtidssäkrar 1 000 tjänstemän tillsammans med Google

Distansarbetet har ökat behovet av att utbilda arbetstagarna för att hantera det digitala skiftet och hålla sig relevanta på arbetsmarknaden. I dag upplever 1,5 miljoner svenskar att de inte är attraktiva på arbetsmarknaden och att de skulle ha svårt att hitta ett nytt jobb. Tankesmedjan Futurion genomför därför FutureReady, en onlineutbildning i samarbete med Hyper Island och Google. Satsningen ska stödja tjänstemän på en arbetsmarknad i förändring.

Digitaliseringen av arbetsmarknaden innebär att allt fler arbetsuppgifter automatiseras. Jobb och arbetsuppgifter förändras eller försvinner, och andra tillkommer. FutureReady vänder sig till yrkesgrupper som behöver få nya verktyg, inspiration och kunskap för att utveckla sin digitala kompetens, exempelvis administratörer och handläggare. 1 000 medlemmar i fackförbunden Finansförbundet, ST, Forena och Vision kommer erbjudas att gå utbildningen under våren.

– Digitaliseringen har tagit jättekliv under pandemin. För att digitala verktyg ska bli till nytta för så många som möjligt så gäller det att fler svenskar lär sig mer.

Anna Wikland, Sverigechef Google

Som ett av de företag som driver teknikutvecklingen så vill vi dra vårt strå till stacken för att utbilda dem som behöver det, säger Googles Sverigechef Anna Wikland.

Pandemin har fått många tjänstemän att oroa sig över framtiden och tvivla på att de har vad som krävs på arbetsmarknaden. FutureReady ger dem bättre möjlighet att hantera det digitala skiftet och stärka sin ställning i arbetslivet.

– Människor som jobbar med stöd och service till medborgarna måste få tillgång till kompetensutveckling. Jag tänker inte minst på vikten av att satsa på anställda i samhällskritisk verksamhet, som Polisen och andra statliga arbetsplatser. Vi vet att den möjligheten efterfrågas även av medlemmar i Finansförbundet och Vision, säger Futurions vd Ann-Therése Enarsson.

Enligt en Novus-undersökning som har genomförts på uppdrag av Futurion upplever drygt en fjärdedel (26,1 procent) av Sveriges yrkesverksamma befolkning att de inte är attraktiva på arbetsmarknaden och skulle ha svårt att hitta ett nytt jobb om de plötsligt blev av med sitt nuvarande arbete. Det motsvarar 1,5 miljoner svenskar i behov av framtidssäkring. Undersökningen visar också att 13 procent anser sig ha låg digital kompetens. Det är samma nivå som under de senaste två åren, trots att så många har distansarbetat under pandemin.

Ann-Therése Enarsson, vd Futurion

– Det är tydligt att det finns en betydande kompetensbrist inom både privat och offentlig verksamhet. Det visar på behovet av ett kunskapslyft, säger Ann-Therése Enarsson.

Digital kompetens och självledarskap på agendan

Utbildningen FutureReady utformas och genomförs av den kreativa skolan Hyper Island. Deltagarna träffas online där de ställs inför en rad utmaningar. Genom att tillsammans diskutera och lösa uppgifterna med stöd av Hyper Islands testledare, utvecklar deltagarna sin digitala kompetens och sitt självledarskap, färdigheter som bedöms bli allt viktigare på framtidens arbetsmarknad.

Bland föreläsarna finns transformationsexperten Mikael Ahlström som har mångårig erfarenhet av digitaliseringsfrågor och entreprenörskap. Han har bland annat grundat Sprout Park och start up hubben SUP46. Han är en eftertraktad föreläsare världen över och arrangerar strategiska workshops där han beskriver den digitala omställningen. Nu ska han hjälpa Sveriges tjänstemän att öka sin digitala kompetens och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Förbunden bjuder nu in medlemmar till utbildningen som startar den 4 maj och avslutas den 8 juni. Anmälan öppnar den 10 mars.

Om Novus-undersökningen

Undersökningen genomfördes av Novus den 7–26 oktober 2021 i syfte att undersöka hur framtidssäker anställningen är hos den yrkesverksamma befolkningen. Den omfattar 1 234 intervjuer med personer inom Sveriges yrkesverksamma befolkning mellan 18 och 65 år.

I Futurions Framtidssäkringsindex, FIX, studeras i hur stor grad människor upplever att de är attraktiva på arbetsmarknaden och hur bedömer möjligheten att hitta ett nytt jobb om de plötsligt blev av med sitt nuvarande arbete.

För ytterligare information:

Ann-Therése Enarsson, vd, Futurion, 070 921 75 50, ann-therese.enarsson@futurion.se

Läs mer om utbildningen här >>>