Skip to main content

Populismens verkliga orsaker – om automatisering och andra förändringar i arbetslivet

I denna rapport konstateras att det finns ett tydligt samband mellan människors oro för det som händer på arbetsmarknaden, exempelvis risken för att bli arbetslös, och att attraheras av olika populistiska rörelser. På så sätt kan den pågående automatiseringen vara en viktig förklaring till det ökade stödet för exempelvis invandrings fientliga partier i Sverige och i andra länder.

Att automatiseringen och andra förändringar i arbetslivet får konsekvenser som vi inte alltid önskar innebär inte att vi kan stoppa en utveckling som i huvudsak är positiv. Däremot måste vi hantera den och skapa framtidstro och tillit till våra system som gör att människor bejakar snarare än fruktar utvecklingen. Det innebär en utmaning både för politiken och för arbetsmarknadens parter.

 

 

 

Rapporten Populismens verkliga orsaker – om automatisering och förändringar i arbetslivet visar vad som händer när vi inte klarar av att hantera människors oro. Men den pekar också ut några områden som är viktiga att stärka för att vi ska kunna växla ut den strukturomvandling som nu sker.

Diskussionen om hur vi bäst rustar oss för våra jobb och vår framtid har bara börjat. Låt oss alla bidra till ett samhälle där människor ser sig bidra, kunna växa och utvecklas med sina jobb, vilket ökar möjligheten för att bygga tillit och tillväxt.

Om författaren
Rapporten är skriven av Carl Melin, forskningsledare och samhällsanalytiker på Futurion. Han är civilekonom i grunden och doktorerade 2000 i statskunskap vid Uppsala universitet med en avhandling om lobbying och opinionsbildning. Carl har en mångårig erfarenhet av opinionsanalys, omvärldsbevakning och politisk kommunikation. Han har skrivit ett antal böcker om väljarbeteende och politiska värderingar

Läs och ladda ner rapporten här