Skip to main content

Ny rapport: Vad är facklig styrka?

När arbetslivet förändras så påverkas även förutsättningarna för det fackliga arbetet. Futurion presenterar en ny forskningsrapport från professor Anders Kjellberg som analyserar facklig makt och organisering med fokus på framförallt de olika arbetsplatserna.

Futurions rapport ”Vad är facklig styrka? Arbetsplatsfacket centralt i den svenska partsmodellen” (Klicka på bilden för att komma till rapporten)

Mycket av den fackliga legitimiteten och styrkan bygger på att vara närvarande där medlemmarna finns – ute på arbetsplatserna.

Här finns det stora framtidsutmaningar för fackföreningarna, enligt rapporten.  

Klicka här för att läsa rapporten.