Skip to main content

Ny rapport: Maktanalys a-kassa – så förskjuts maktbalansen i arbetslivet

Hur förändras makten på arbetsmarknaden om a-kassan skulle organiseras annorlunda? Den frågan diskuteras i rapporten ”Maktanalys a-kassa – så förskjuts maktbalansen i arbetslivet”, som Tankesmedjan Futurion släpper  i dag.

Läs rapporten här >>>

Tidigare forskning har slagit fast att a-kassans organisering har stor betydelse för fackets styrka och vi vet också att storleken på arbetslöshetsersättningen är viktig för den enskildes trygghet. Nu presenteras möjliga förändringar av a-kassan och fem framtidsscenarier analyseras i Futurions rapport, som är skriven av den tidigare TCO-utredaren och a-kasseexperten Mats Essemyr. Kommer maktbalansen tippa till arbetsgivarnas fördel? Hur påverkas de arbetslösas situation av den ersättning man får och de villkor som krävs för att kvala in i a-kassan? Hur förändras maktbalansen mellan arbetsmarknadens parter om a-kassan skulle organiseras annorlunda?

–  Arbetslöshetsförsäkringen innefattar maktrelationer. Ändrar man regler och villkor flyttas balanspunkten i maktavvägningen mellan olika intressen på arbetsmarknaden, säger Ann-Therése Enarsson.

I rapporten beskrivs hur centralt systemet med frivilligt medlemskap i en a-kassa, Gentsystemet, är i den svenska modellen för arbetslöshetsförsäkringen. Skulle arbetslöshetsförsäkringen göras allmän och obligatorisk, som ibland diskuteras, finns en risk för att anslutningsgraden till facket sjunker, särskilt bland LO-förbunden. Försvagas facken kan det kan bli svårt för en del fack att teckna avtal. I förlängningen uppkommer då krav på mer politisk reglering av arbetsmarknaden. Partsmodellen förutsätter starka parter mellan vilka maktbalans råder.

Fem olika framtidsscenarier presenteras i rapporten:

  • A-kassan blir allmän och obligatorisk
  • ”Arbetslinjen” vinner över ”bidragslinjen”
  • Basinkomst eller medborgarlön
  • Kollektivavtalad a-kassa
  • Nuvarande ordning fortsätter

Rapporten är en del av Futurions #maktanalys som tidigare i år har omfattat ett antal spaningar där olika experter diskuterar maktförhållandena mellan arbetstagare och arbetsgivare med hänsyn till distansarbetet.

Distansarbete – en disruptiv förändring