Skip to main content

Ny rapport: Fack i förändring

By 2 december, 2020december 14th, 2020Aktuellt, Forskning & fakta, Publikationer, Rapporter

Läs hela rapporten genom att klicka på bilden

Arbetslivet förändras och det innebär nya utmaningar för fackföreningarna. Även i länder där facket traditionellt är starkt har det varit svårt att hålla uppe medlemstalen. Hur har detta påverkat facken och hur har de mött dessa utmaningar? Det svarar vi på i rapporten ”Fack i förändring – exempel från fyra länder” som Futurion tagit fram tillsammans med Unionen.

Futurion bedriver tillsammans med Unionen ett forskningsprojekt med syfte att studera bland annat fackens makt och förmåga att tillvarata sina medlemmars intresse. Inom ramen för detta har journalisten Anna Danielsson Öberg gjort en jämförande studie av hur facken i övriga nordiska länder samt Tyskland förändrat sitt arbete för att möta och vända en nedåtgående trend. Rapporten visar att utmaningarna är stora men att det också finns möjligheter.

Anna Danielsson Öberg, rapportförfattare

Traditionellt har de fackliga organisationerna varit starka i norra Europa och utgjort en viktig del av länderna parts- och arbetsmarknadsmodell. Under de senaste decennierna har dock organisationsgraden sjunkit, inte bara i Sverige utan även i övriga Norden och inte minst Tyskland. När färre arbetstagare är med i facket förändras möjligheterna att hävda medlemmarnas intresse på samma sätt som tidigare. Det har i sin tur inneburit att många fackliga organisationer försökt att förändra sitt sätt att arbeta. Både för att behålla och rekrytera medlemmar men också för att driva det fackliga arbetet under andra förutsättningar.

Hela rapporten: Fack i förändring – exempel från fyra länder