Skip to main content

Nu vill alla jobba mindre – även unga

By 12 december, 2023Aktuellt, Okategoriserade

Arbetstagarna i Sverige vill gå ned i arbetstid och det handlar inte om längre semester utan snarare kortare arbetsdagar eller fyradagarsvecka. Dessutom vill unga i dag också jobba mindre, till skillnad från tidigare ungdomsgenerationer. Det visar en ny Novus-undersökning från tankesmedjan Futurion.

– I princip ingenting har hänt med arbetstiden sedan vi införde 40-timmarsvecka och en femte semestervecka på 70-talet. I dag har vi helt andra förutsättningar genom teknikutveckling och utifrån hur samhället förändrats. Dessutom ser vi en ny generation som värdesätter egen tid framför arbetstid, säger Ann-Therése Enarsson, vd för tankesmedjan Futurion.

Ann-Therése Enarsson, vd Futurion. Foto: Carola Andreasson

Undersökningen visar att en majoritet av de tillfrågade vill förkorta arbetstiden, 72 procent. Det gäller även om arbetstidsförkortning sker i utbyte mot löneökningar. De flesta, 64 procent, skulle föredra alternativet ”förkortad arbetstid och samma lön” före alternativet ”samma arbetstid som nu men högre lön”, 31 procent.

Vad gäller hur man vill ta ut den förkortade arbetstiden ser vi att 68 procent skulle välja kortare veckoarbetstid, jämfört med 18 procent som vill ha längre semester. Antingen genom kortare arbetsdagar eller fyradagarsvecka.

– Människor vill ha balans mellan arbete och återhämtning. Tekniken gör oss effektivare på jobbet, det ger möjlighet att diskutera arbetstidsförkortning igen, säger Ann-Therése Enarsson.

Undersökning visar att 65 procent av 18–29 åringarna är positivt inställda till sex-timmarsarbetsdag vilket är i stort sett detsamma, 67 procent, för 30–68 åringar.

– Det är ett skifte eftersom tidigare ungdomsgenerationer snarare prioriterat arbete och hög lön framför fritid, eftersom unga tenderar att ha ett mindre komplicerat livspussel än äldre. Vi kan därför förvänta oss att generation Z kommer vara än mer intresserad av arbetstidsförkortning i framtiden, säger Ann-Therése Enarsson.

Om undersökningen
På uppdrag av Futurion har Novus undersökt yrkesverksammas inställning till arbetstidsfrågan och särskilt arbetstidsförkortning, via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. 1 015 intervjuer är genomförda under fältperioden 7–23 november 2023, med en svarsfrekvens på 63 procent. Undersökningen har ökat på urvalet av unga (18-29 år) för att kunna se hur de skiljer sig i uppfattningar mot de äldre (30-68 år).