Skip to main content

Futurion med bland årets mest lästa debatter

Altinget Arbetsmarknad listar årets mest lästa debatter och Futurions debatt om jobbmatchning är med på listan.

Många regioner och företag skriker efter kvalificerad arbetskraft medan arbetslösheten bland lågutbildade fortsätter att ligga på höga nivåer i Sverige. Det här är inte hållbart. Futurions vd Ann-Therése Enarsson och Lars Sjöström, ordförande för Swedish Jobtech, skrev om detta i sin debattartikel och  att regeringen måste ta tag i problematiken.

Läs hela artikeln här >>