Skip to main content

Meritokratins betydelse för framtiden är lika relevant idag som för 300 år sedan – nytt poddavsnitt med Adrian Wooldridge

 

Finns det något mer självklart än att det är vår kompetens och kapacitet som avgör om vi ska ha jobbet? I det här specialavsnittet av podden Framtidens Färdigheter intervjuar Futurions vd Ann-Therése Enarsson och Futurions samhällsanalytiker Carl Melin journalisten, författaren och tidigare politisk redaktör på The Economist; Adrian Wooldridge.

I Adrian Wooldridge senaste bok ”The aristocracy of talent: how meritocracy made the modern world” skriver han om meritokrati och hur idén, att ta till vara på de mest begåvade individerna i samhället, förändrade världen. I en tid där familjebakgrund och härkomst avgjorde vilka arbeten som tillhandahölls var idén om meritokrati revolutionerande.

”Den kognitiva förmågan är en värdefull talang som bör värdesättas i rekryteringen av nya medarbetare. Liksom vikten att tänka differentiering i en arbetsgrupp i stället för att tänka selektiv eliminering när man riktar in sig på en speciell typ kompetens, säger Adrian Wooldridge.”

I podden berättar Adrian ingående om meritokratins begynnelse liksom hur meritokratin riskerar att tappa udden, att försjunka till den slutna elitvälden, där familj och förbindelser åter blir viktigare än intelligens och förmåga. Vi får även höra hans tankar kring kritiken mot idén om meritokrati från såväl höger som vänster.

Kategori podcasts